Kontakt

Adresa

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v BratislaveCentrum ďalšieho vzdelávaniaIlkovičova 2842 16 Bratislava 4

Detaily platby

Názov príjemcuCentrum ďalšieho vzdelávania
Číslo účtu (IBAN)SK17 8180 0000 0070 0024 4074
Variabilný symbolČíslo vašej objednávky
Konštantný symbol0308
PoznámkaVaše meno a číslo objednávky

Kontaktujte nás