Kategórie

Informačná bezpečnosť

Základy bezpečnosti pre používateľov

Optimalizujte svoju prácu na internete a ochráňte citlivé údaje dostatočnými preventívnymi opatreniami.

Apríl 2024
1 deň
340 € bez DPH / osoba

Základy bezpečnosti OS Linux

Kurz je zameraný na základy správy a zabezpečenia OS Linux. Je určený primárne pre poslucháčov, ktorí majú základné znalosti OS Linux a práce v príkazovom riadku.

Apríl 2024
2 dni
440 € bez DPH / osoba

Akadémia bezpečnostných štúdií

Absolvent vzdelávacieho programu je komplexne oboznámený s aspektami obrany a bezpečnosti štátu, informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti. Dokáže sa orientovať v právnych predpisoch regulujúcich bezpečnosť a obranu štátu a dokáže ich aplikovať v praktických prípadoch. Absolvent je zorientovaný v praktickom fungovaní nástrojov informačnej bezpečnosti a dokáže vyhodnocovať základné riziká.

120 hodín (dvojsemestrálne štúdium)
2000 € bez DPH / osoba

Základy penetračného testovania so zameraním na penetračné testovanie webov

Tento kurz poskytuje pochopenie vybraných metodológií a techník penetračného testovania so špecifickým zameraním na bezpečnosť webových aplikácií. Študenti sa naučia základné pojmy a praktiky, ako identifikovať, zneužiť a zdokumentovať zraniteľné miesta vo webových aplikáciách a systémoch prostredníctvom praktických cvičení a prípadových štúdií.

Apríl 2024
20 hodín
1100 € bez DPH / osoba

Databázové systémy

Úvod do relačných databáz a jazyka SQL

Úvod do relačných databáz zameraných na jazyk SQL a jeho koncepcie. Kurz sa zameriava na vysvetlenie relačného modelu a následne vysvetľuje základy SQL od jednoduchých dopytov až po komplikovanejšie dopyty v podobe agregovaných výpočtov nad viacerými tabuľkami. V rámci kurzu sa pracuje s databázou PostgreSQL.

Apríl 2024
2 dni
550 € bez DPH / osoba

Sieťové technológie

Úvod do VPN a WireGuard

WireGuard je bezplatná a otvorená softvérová aplikácia a komunikačný protokol, ktorý implementuje techniky virtuálnej privátnej siete (VPN) k vytvoreniu zabezpečených pripojení typu point-to-point vo smerovaných nebo premostených konfiguráciách. Je spustená ako modul vnútri linuxového jadra (alebo jadra BSD) a usiluje sa o lepší výkon a väčšiu úsporu dát než tunelové protokoly IPsec a OpenVPN. Je publikovaná pod GNU General Public License (GPL).

Apríl 2024
1 deň
420 € bez DPH / osoba

Základy prepínania sietí

Zorientujte sa v LAN bezpečnosti, konfigurácii a fungovaní prepínačov, metódach prepínania rámcov, VLAN a ich konfigurácii, v konceptoch STP.

Apríl 2024
2 dni
600 € bez DPH / osoba

Základy smerovania v IP sieťach

Mechanizmy statického a dynamického smerovania v prostredí IPv4 a IPv6 sietí. Problematika je precvičovaná aj prakticky v prostredí Cisco IOS.

Apríl 2024
2 a pol dňa
850 € bez DPH / osoba

Java

Webové aplikácie v jazyku Java

Školenie je určené pre programátorov webových aplikácií. Zaoberá sa ich programovaním v Jave a nasadením v Tomcate.

Apríl 2024
2 dni
840 € bez DPH / osoba

Programovanie v jazyku Java

Školenie je určené pre programátorov. Zaoberá sa vlastnosťami a programovaním v Jave.

Apríl 2024
3 dni
1260 € bez DPH / osoba

Linux

Programovanie v bash

Školenie je určené pre používateľov a správcov Linuxu. Zaoberá sa používaním a programovaním v programe bash.

Apríl 2024
2 dni
840 € bez DPH / osoba

Administrácia serveru Tomcat

Školenie je určené pre správcov webového kontajnera Tomcat. Zaoberá sa jeho nastavením a sledovaním.

Apríl 2024
2 dni
840 € bez DPH / osoba

Blockchain

Blockchain a Digitálne meny

Tento kurz predstaví blockchain, revolučnú technológiu, ktorá umožňuje peer-to-peer prenos digitálnych aktív bez akýchkoľvek sprostredkovateľov a predpokladá sa, že bude mať rovnaký vplyv ako internet mal pred pár rokmi. Postupne prechádza všetky technologické aspekty digitálnych aktív a venuje sa aj biznisovým pohľadom na na jednotlivé prípady použitia.

Apríl 2024
1 deň
340 € bez DPH / osoba

Všetky kurzy prebiehajú v školiacej miestnosti na fakulte FIIT STU.

V cene kurzov je zahrnuté celodenné občerstvenie vrátanie obeda.