2023

V roku 2023 FIIT ACADEMY zrealizovala školenia v oblastiach CyberOps Associate, Ansible – automatizácia v IT, Umelá inteligencia pre zamestnancov NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby), MIRRI (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR), spoločnosti Gedeon Richter, RESCO a iných.
V tomto roku si naše kurzy v oblasti Power BI a počítačových sietí objednali pre svojich zamestnancov BSK (Bratislavský samosprávny kraj) a Sociálna poisťovňa. V súčasnosti FIIT ACADEMY pripravuje aj nové kurzy na mieru spoločnostiam, ktoré nás oslovili na spoluprácu.
Ďakujeme za dôveru!

Dvojsemestrálne štúdium sa má venovať rozširovaniu vedomostí v oblasti bezpečnosti, aktuálnym bezpečnostným výzvam a hrozbám, kybernetickej bezpečnosti, právnej úprave v oblasti bezpečnosti, oboznámeniu sa s problematikou fungovania bezpečnostných zložiek či analýze aktuálnych bezpečnostných hrozieb.
V čase, keď čelíme neustálemu tlaku technologického priemyslu a jeho zmien sa mnoho firiem nedokáže prispôsobiť novým výzvam, ktoré s týmito prichádzajú. Vhodnou alternatívou sa preto stávajú dostupné možnosti rekvalifikácie zamestnancov. Mnohé oblasti nášho života sa digitalizujú, čo so sebou prináša nové výzvy pre fungovanie firiem.
Na Slovensku dlhodobo chýbajú IT špecialisti. Len v oblasti kybernetickej bezpečnosti je to 20 tisíc ľudí. Župné stredné školy v Bratislavskom kraji sa boria s podobným problémom, a tým je nedostatok učiteľov informatiky. Chýba ale aj odborný personál ako sú správcovia sietí, digitálni koordinátori či správcovia školských databáz.
Fakulta informatiky a informačných technológií STU dnes slávnostne otvorila Projekt FIIT Academy. Ponúka kurzy v rôznych oblastiach informačných technológií, ktoré pomôžu firmám zvýšiť kvalifikáciu ich zamestnancov v oblasti IT. Vzdelávacia akadémia vznikla ako reakcia na zvyšujúci sa dopyt po kvalitnom vzdelaní v oblasti informačných technológií.
Projekt FIIT Academy na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave prináša kurzy v rôznych oblastiach informačných technológií. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval dekan fakulty Ivan Kotuliak. Vzdelávacia akadémia vznikla ako reakcia na zvyšujúci sa dopyt po kvalitnom vzdelaní v oblasti informačných technológií.
Rekvalifikácia na trhu práce už dnes neplatí len pre IT špecialistov, ale aj pre bežných ľudí a zamestnancov. Ako povedal minister M. Krajniak na otvorení vzdelávacej akadémie FIIT STU v Bratislave, „ako minister práce sociálnych vecí a rodiny podporujem všetky iniciatívy, ktoré pomáhajú ľuďom zvýšiť ich kvalifikáciu.
I keď počet ľudí sa v IT sektore zvyšuje, aj požiadavky na zamestnancov sú čoraz vyššie. Problémom je, že väčšina spoločností sa nedokáže rovnako rýchlo prispôsobiť zmene trhu práce, a to adekvátnou rekvalifikáciou zamestnancov. Zručnosti viac ako polovici zamestnancov pre ziskovosť firmy dnes nemusia stačiť.