Po skončení vysokej školy STU v 1989 sa venoval Unixu, Linuxu a programovaniu v jayzku C a neskôr C++.
Od r. 1996 aj jazyku Java, hlavne tvorbe webových aplikácií a od r. 2010 programovaniu Android jazyku Java.

Lektorove kurzy

Programovanie v bash

Školenie je určené pre používateľov a správcov Linuxu. Zaoberá sa používaním a programovaním v programe bash.

Jún 2024
2 dni
840 € bez DPH / osoba

Programovanie v jazyku Java

Školenie je určené pre programátorov. Zaoberá sa vlastnosťami a programovaním v Jave.

Jún 2024
3 dni
1260 € bez DPH / osoba

Webové aplikácie v jazyku Java

Školenie je určené pre programátorov webových aplikácií. Zaoberá sa ich programovaním v Jave a nasadením v Tomcate.

Jún 2024
2 dni
840 € bez DPH / osoba

Administrácia serveru Tomcat

Školenie je určené pre správcov webového kontajnera Tomcat. Zaoberá sa jeho nastavením a sledovaním.

Jún 2024
2 dni
840 € bez DPH / osoba