Vyštudoval Informačnú bezpečnost na FIIT STU. Aktuálne sa venuje bezpečnosti s technológiou CheckPoint.
Pracoval ako bezpečnostný analytik a penetračný tester vo Vládnej jednotke CSIRT. Certifikovaný Comptia Pentest+.

Lektorove kurzy

Základy penetračného testovania so zameraním na penetračné testovanie webov

Tento kurz poskytuje pochopenie vybraných metodológií a techník penetračného testovania so špecifickým zameraním na bezpečnosť webových aplikácií. Študenti sa naučia základné pojmy a praktiky, ako identifikovať, zneužiť a zdokumentovať zraniteľné miesta vo webových aplikáciách a systémoch prostredníctvom praktických cvičení a prípadových štúdií.

December 2023
20 hodín
1100 € bez DPH / osoba