Inštruktor sieťových kurzov na FIIT STU. Pracuje ako bezpečnostný analytik a penetračný tester vo Vládnej jednotke CSIRT.
Je študentom FIIT STU na inžinierskom štúdiu v odbore Informačná bezpečnosť. Je vášnivým hudobníkom, fotografom a veľkým nadšencom spoločenských hier. Navyše je vo voľnom čase aj animátorom v detskom tábore.

Lektorove kurzy

Základy prepínania sietí

Zorientujte sa v LAN bezpečnosti, konfigurácii a fungovaní prepínačov, metódach prepínania rámcov, VLAN a ich konfigurácii, v konceptoch STP.

September 2024
2 dni
600 € bez DPH / osoba