Študent doktorandského štúdia a inštruktor FIIT ACADEMY. Špecializuje sa na sieťové technológie, IoT, nízkoenergetické LPWA siete a aplikácie s architektúrou typu klient-server.
Medzi jeho záľuby patria technológie, autá, motorky, turistika, fotografovanie a práca s vývojovými kitmi.

Lektorove kurzy

Základy smerovania v IP sieťach

Mechanizmy statického a dynamického smerovania v prostredí IPv4 a IPv6 sietí. Problematika je precvičovaná aj prakticky v prostredí Cisco IOS.

September 2024
2 a pol dňa
850 € bez DPH / osoba