Ján Laštinec pracuje v oblasti informačnej bezpečnosti, absolvoval doktorandské štúdium na FIIT STU, kde pôsobí ako odborný asistent.
Venuje sa rôznym aspektom informačnej bezpečnosti so zameraním na monitorovanie bezpečnosti sietí, bezpečnosť vnorených systémov, bezpečnosť automobilových sietí, virtuálne prostredia na testovanie kybernetickej ochrany a výučbe vo viacerých bezpečnostných predmetoch.

Lektorove kurzy

Základy bezpečnosti OS Linux

Kurz je zameraný na základy správy a zabezpečenia OS Linux. Je určený primárne pre poslucháčov, ktorí majú základné znalosti OS Linux a práce v príkazovom riadku.

December 2023
2 dni
440 € bez DPH / osoba