Špecializuje sa na databázové systémy a bezdrôtové počítačové siete a to v podobe štandardu IEEE 802.11.
V spolupráci s praxou sa podieľal na komerčných projektoch v oblasti návrhu databáz a definovania jednotlivých procesoch v systémoch.
V rámci oblasti bezdrôtových sieti sa zameriava na ich zefektívnenie priepustnosti pomocou centralizované riadenia.

Lektorove kurzy

Úvod do relačných databáz a jazyka SQL

Úvod do relačných databáz zameraných na jazyk SQL a jeho koncepcie. Kurz sa zameriava na vysvetlenie relačného modelu a následne vysvetľuje základy SQL od jednoduchých dopytov až po komplikovanejšie dopyty v podobe agregovaných výpočtov nad viacerými tabuľkami. V rámci kurzu sa pracuje s databázou PostgreSQL.

December 2023
2 dni
550 € bez DPH / osoba