Kurz

Úvod do monitorovania systémovej a sieťovej infraštruktúry

Termíny kurzu
Máj 2024
1 deňRozsah kurzu
420 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
280 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
Jún 2024
1 deňRozsah kurzu
420 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
280 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
September 2024
1 deňRozsah kurzu
420 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
280 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
Október 2024
1 deňRozsah kurzu
420 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
280 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
November 2024
1 deňRozsah kurzu
420 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
280 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Kontaktujte nás
Školenie je zamerané na všeobecné osvojenie a získanie znalostí z monitorovania operačných systémov a sieťových zariadení.
Cieľom školenia je získanie praktických znalostí pre monitorovanie infraštruktúry. Až 80% školení sú praktické úlohy v testovacej infraštruktúre, ktorú počas školenia dostane účastník. Získané znalosti je možné využiť v rôznych monitorovacích nástrojoch.
Porovnanie dostupných open-source riešení.

Obsah kurzu

  • Úvod do monitorovania operačných systémov Linux, Windows a sieťových prvkov
  • Prehľad monitorovacích nástrojov, porovnanie možností, funkcionality a ich vývoja
  • Výber metrík na monitorovanie stavu jednotlivých architektúr OS
  • Monitorovanie v zabezpečených prostrediach za firewallom, vo vzdialených lokalitách a za NATom
  • Monitorovanie prostredníctvom protokolu SNMP
  • Základy monitorovania webových služieb a HTTP/HTTPs
  • Matematické operácie (min, max, avg, ...) na vyhodnocovanie anomálií
  • Konfigurácia notifikácií o anomáliách prostredníctvom e-mailu na základe matematických pravidiel
  • Grafické zobrazenie získaných údajov z monitorovaných zariadení

Školenie prebieha v open-source monitorovacom nástroji Zabbix.

Lektori kurzu