Odborný asistent na FIIT STU a zakladateľ spoločnosti Regex Webs & Mobile zameranej na zákazkový vývoj a prevádzku webových a mobilných aplikácií.
Počas predchádzajúceho pôsobenia bol členom DevOps tímu VoIP poskytovateľa VIPTel, kde vyvíjal cloudové produkty do VoIP infraštruktúry. V rámci výskumných projektov na FIIT STU vedie výskumnú skupinu zameranú na inteligentnú a prepojenú dopravu, v ktorej sa venuje manažmentu a zabezpečeniu kvality služby v pevných a mobilných sieťach a aplikačnému využitiu softvérovo definovaných sietí, širokopásmových mobilných sietí a heterogénnych sietí.

Lektorove kurzy

Úvod do monitorovania systémovej a sieťovej infraštruktúry

Školenie je zamerané na všeobecné osvojenie a získanie znalostí z monitorovania operačných systémov a sieťových zariadení.

Apríl 2024
1 deň
420 € bez DPH / osoba