Kurz

Správa užívateľských identít vo firemnom prostredí

Termíny kurzu
Máj 2024
1 deňRozsah kurzu
420 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
280 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
Jún 2024
1 deňRozsah kurzu
420 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
280 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
September 2024
1 deňRozsah kurzu
420 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
280 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
Október 2024
1 deňRozsah kurzu
420 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
280 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
November 2024
1 deňRozsah kurzu
420 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
280 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Kontaktujte nás
Správa identít (IAM Identity Access Management) je proces, ktorý zahŕňa identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu osôb. S cieľom zníženia rizika podvodu, neoprávneného prístupu k službám a systémom, úniku údajov, či krádeže totožnosti je potrebné implementovať pomerne komplexné riešenia pre správu užívateľských identít.
Počas tohto kurzu sa oboznámite so spôsobmi manažovania prístupu osôb, či už zamestnancov alebo zákazníkov, k firemným systémom, sieťam, aplikáciám či k iným firemným prostriedkom.
Taktiež sa oboznámite s efektívnou správou identít prostredníctvom zjednotenia prihlasovacích údajov do všetkých firemných systémov (Identity Federation) na základe firemných rolí jednotlivých užívateľov a s metódami viacfaktorového overovania.

Obsah kurzu

  • Správa identít (IAM Identity Access Management) v organizácii
  • Systémy automatického riadenia identity
  • LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) adresár a práca s identitami
  • LDAP adresár (základy): tvorba stromovej štruktúry v LDAP adresári, práca s údajmi v LDAP adresári, tvorba dátovej schému, využívanie LDAP na autentifikáciu (praktické ukážky)
  • LDAP adresár (pokročilejšie funkcie): import, export, nastavenie replikácie, inštalácia a konfigurácia LDAP servera (praktické ukážky)
  • Zjednocovanie prihlasovania do všetkých firemných systémov (Identity Federation)
  • Web SSO (Single Sign On) and SAML
  • Predstavenie PingFederate: inštalácia a konfigurácia servera, konfigurácia poskytovateľa identity a poskytovateľa služieb, konfigurácia OAuth autorizačného servera
  • Viacfaktorové overovanie (MFA Multi-factor authentication)

Lektori kurzu