Dizajnér a projektový manažér s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v oblasti IT a telekomunikácií, vo výskume optických sietí, so skriptovacími jazykmi, s databázovými a adresárovými systémami, a testovaním informačno-komunikačných aplikácií.
Študoval na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA), kde získal inžiniersky titul v odbore telekomunikácie a úspešne ukončil doktorandské štúdium v oblasti optických sietí. Doktorandský pobyt absolvoval na Dresden University of Technology.
Dlhodobo spolupracuje so svojou materskou Žilinskou univerzitou. Tiež spolupracuje so Slovenskou technickou univerzitou, na FEI STU a FIIT STU, ako vedúci bakalárskych a diplomových prác, a v oblasti vzdelávania. Je stálym členom štátnicových komisií.
V súčasnosti pracuje ako IT architekt a projektový manažér v medzinárodnej spoločnosti poskytujúcej internet, digitálnu televíziu a mobilné služby v deviatich krajinách Európy takmer 30 miliónom zákazníkom.
Má bohaté skúsenosti s trénovaním a vydal viacero vedeckých publikácií.

Lektorove kurzy

IT nástroje pre efektívnu tímovú spoluprácu

Počas tohto kurzu sa oboznámite s IT riešeniami a nástrojmi pre vzájomnú efektívnu tímovú spoluprácu vo vašej firme v digitálnom online priestore. S nástrojmi, ktoré vo všeobecnosti pomáhajú tímom, či pracovným skupinám pracovať na spoločnom cieli.

Apríl 2024
1 deň
420 € bez DPH / osoba

Správa užívateľských identít vo firemnom prostredí

Počas tohto kurzu sa oboznámite so spôsobmi manažovania prístupu osôb, či už zamestnancov alebo zákazníkov, k firemným systémom, sieťam, aplikáciám či k iným firemným prostriedkom.

Apríl 2024
1 deň
420 € bez DPH / osoba

IT riešenia v cloude, cloudové technológie a AWS (Amazon Web Services)

Kurz pozostáva zo štyroch nezávislých modulov, ktoré je možné absolvovať v navrhnutom poradí, ale aj jednotlivo.

Apríl 2024
4 dni
1490 € bez DPH / osoba

Úvod do cloudových technológií

Počas tohto školenia sa oboznámite s cloudovými technológiami a možnosťami IT riešení v cloude, s ich výhodami a nevýhodami v porovnaní s klasickými IT riešeniami. Získate prehľad o súčasných možnostiach IT riešení v cloude. Oboznámite sa s viacerými navrhnutými štúdiami a dozviete sa aký typ prostredia by vyhovoval vášmu IT riešeniu.

Apríl 2024
1 deň
420 € bez DPH / osoba

AWS dátové úložiská a databázové systémy

Školenie je zamerané na predstavenie cloudových technológií a riešení jedného z najväčších verejných poskytovateľov cloudu AWS (Amazon Web Services) so zameraním na dátové úložiská a databázové systémy. Oboznámite sa s viacerými príkladovými štúdiami a dozviete sa aký typ prostredia by vyhovoval vášmu IT riešeniu.

Apríl 2024
1 deň
420 € bez DPH / osoba

AWS computing

Školenie je zamerané na predstavenie cloudových technológií a riešení jedného z najväčších verejných poskytovateľov cloudu AWS (Amazon Web Services) so zameraním na AWS computing. Oboznámite sa s viacerými príkladovými štúdiami a dozviete sa...

Apríl 2024
1 deň
420 € bez DPH / osoba

AWS sieťové riešenia a bezpečnosť

Školenie je zamerané na predstavenie cloudových technológií a riešení jedného z najväčších verejných poskytovateľov cloudu AWS (Amazon Web Services) so zameraním na návrh a implementáciu VPC (Virtual Private Cloud). Oboznámite sa s viacerými príkladovými štúdiami a dozviete sa aký typ VPC by vyhovoval vášmu IT riešeniu.

Apríl 2024
1 deň
420 € bez DPH / osoba