Kurz

IT riešenia v cloude, cloudové technológie a AWS (Amazon Web Services)

Termíny kurzu
Jún 2024
4 dniRozsah kurzu
1490 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
990 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
September 2024
4 dniRozsah kurzu
1490 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
990 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
Október 2024
4 dniRozsah kurzu
1490 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
990 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
November 2024
4 dniRozsah kurzu
1490 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
990 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Kontaktujte nás
Kurz pozostáva zo štyroch nezávislých modulov, ktoré je možné absolvovať v navrhnutom poradí, ale aj jednotlivo.

Modul 1: Úvod do cloudových technológií

Rozsah: 1 deň
Detail: Úvod do cloudových technológií
Počas tohto školenia sa oboznámite s cloudovými technológiami a možnosťami IT riešení v cloude, s ich výhodami a nevýhodami v porovnaní s klasickými IT riešeniami. Získate prehľad o súčasných možnostiach IT riešení v cloude. Oboznámite sa s viacerými navrhnutými štúdiami a dozviete sa aký typ prostredia by vyhovoval vášmu IT riešeniu.
Obsah kurzu
 • Virtualizácia v IT oblasti a definícia cloudu
 • Koncept a základné princípy cloudových technológií
 • Základný prehľad architektonických možností v cloude
 • Cloudové modely IaaS, PaaS, SaaS
 • Porovnanie cloudových riešení s tradičným IT riešeniami
 • Prehľad súčasných cloudových poskytovateľov
 • Verejný, privátny cloud, hybridné riešenia
 • Možnosti migrácie súčasných riešení do cloudu
 • Bezpečnosť v cloude
 • Vytvorenie konta v AWS
 • Praktická ukážka cloudového riešenia v AWS

Modul 2: AWS dátové úložiská a databázové systémy

Rozsah: 1 deň
Detail: AWS dátové úložiská a databázové systémy
Školenie je zamerané na predstavenie cloudových technológií a riešení jedného z najväčších verejných poskytovateľov cloudu AWS (Amazon Web Services) so zameraním na dátové úložiská a databázové systémy. Oboznámite sa s viacerými príkladovými štúdiami a dozviete sa aký typ prostredia by vyhovoval vášmu IT riešeniu.
Obsah kurzu
 • Definícia cloudu, predstavenie základného konceptu AWS
 • Prehľad najpoužívanejších produktov a služieb AWS
 • Prehľad základných princípov AWS
 • Dátové úložiská, Amazon S3, Amazon Glacier, EBS, EFS, AWS Storage Gateway
 • Relačné databázové systémy, Amazon RDS a Amazon Aurora
 • Nerelačné databázové systémy a Amazon Dynamo DB
 • Amazon Redshift
 • Amazon ElastiCache
 • Ďalšie možnosti uchovávania dát v AWS cloude
 • Import and export dát

Modul 3: AWS computing

Rozsah: 1 deň
Detail: AWS computing
Školenie je zamerané na predstavenie cloudových technológií a riešení jedného z najväčších verejných poskytovateľov cloudu AWS (Amazon Web Services) so zameraním na AWS computing. Oboznámite sa s viacerými príkladovými štúdiami a dozviete sa...
Obsah kurzu
 • Úvod do AWS computingu, výhody Amazon EC2
 • Predstavenie typov EC2 a ich vlastností
 • AMI a virtualizácia
 • Výpočet nákladov EC2, možnosti zriadenia služby (Shared Tenancy, Dedicated Hosts, Dedicated Instances)
 • Monitorovanie a AWS Systems Manager
 • Princíp možnosti automatického škálovania, EC2 Auto-Scaling Groups
 • AWS Lambda, Serverless Application Manager
 • AWS Cloud Formation
 • Amazon Elastic Container Service

Modul 4: AWS sieťové riešenia a bezpečnosť

Rozsah: 1 deň
Detail: AWS sieťové riešenia a bezpečnosť
Školenie je zamerané na predstavenie cloudových technológií a riešení jedného z najväčších verejných poskytovateľov cloudu AWS (Amazon Web Services) so zameraním na návrh a implementáciu VPC (Virtual Private Cloud). Oboznámite sa s viacerými príkladovými štúdiami a dozviete sa aký typ VPC by vyhovoval vášmu IT riešeniu.
Obsah kurzu
 • Úvod do problematiky, vrstvový model OSI
 • Úvod do VPC, vlastnosti a benefity VPC
 • Sieťové komponenty AWS VPC
 • VPC Peering, AWS DirectConnect
 • Prístup k Internetu, Internet Gateways, NAT Instance, NAT Gateway
 • Smerovanie v AWS
 • Route 53 služba
 • Elastic Load Balancer služba
 • Bezpečnosť
 • Praktický návrh a implementovanie VPC a ďalších sieťových komponentov

Lektori kurzu