Termíny kurzu
Jún 2024
1 deňRozsah kurzu
420 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
280 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
September 2024
1 deňRozsah kurzu
420 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
280 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
Október 2024
1 deňRozsah kurzu
420 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
280 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
November 2024
1 deňRozsah kurzu
420 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
280 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Kontaktujte nás
Kurz Digitálna kancelária (v oblakoch) je určený pre začiatočníkov, ktorí sa zaujímajú o digitalizáciu bežných kancelárskych procesov s cieľom využiť bežne dostupné cloudové aplikácie. Kurz je vhodný pre široké spektrum účastníkov, vrátane študentov, zamestnancov, podnikateľov, manažérov a ďalších, ktorí majú záujem a čas zefektívniť svoju prácu pomocou voľne dostupných nástrojov.
Kurz je vhodný pre:
 • Začiatočníkov, ktorí nemajú skúsenosti s využívaním online dostupných nástrojov na tímovú spoluprácu
 • Zamestnancov, ktorí spolupracujú s kolegami, ktorí sa často nenachádzajú v rovnakej kancelárii, meste, prípadne ani krajine
 • Podnikateľov, ktorí chcú pomocou online nástrojov zefektívniť fungovanie svojej spoločnosti
 • Študentov, ktorí sa zaujímajú o využívanie online nástrojov k svojmu štúdiu
 • Ľudí z rôznych oblastí, napríklad marketingu, obchodu, projektového manažmentu, programovania, ale aj pre tých, ktorí sa zaujímajú o online dostupné aplikácie určené na podporu vzájomnej spolupráce

Pre účasť na kurze nie je potrebná žiadna konkrétna odborná príprava, ale účastníci by mali mať základné znalosti práce s počítačom a internetom.
V rámci kurzu budeme pracovať s aplikáciami: Slack, Airtable, ToDoist, Moqups, Google Docs, Google Sheets, ChatGPT.

Obsah kurzu

 • Úvod do kurzu, oboznámenie sa s cloudovými riešeniami a predstavenie vybraných aplikácií
 • Slack: základy, práca s kanálmi a správami, používanie komunikačných vlákien, typy správ, typy kanálov, upozornenia a možnosti integrácie
 • Airtable: základy, tvorba databáz, zdieľanie a spolupráca, integrácia so Slack
 • ToDoist: organizácia úloh, vytváranie projektov, zdieľanie úloh, manažment a priority
 • Moqups: využitie digitálnej tabule pri tímovom brainstormingu, tímový návrh procesov
 • Google Docs a Google Sheets: základy tímovej spolupráce na dokumentoch a tabuľkách, tímové vytváranie dokumentu, navrhovanie a oprava zmien, komentovanie dokumentu, vytváranie a spracovanie úloh, zdieľanie dokumentu, verzie dokumentu
 • ChatGPT: využitie pri tvorbe a kontrole obchodnej korešpondencie

V rámci kurzu účastníci získajú praktické skúsenosti s cloudovými aplikáciami, ktoré môžu okamžite začať využívať vo svojej práci. Kurz zároveň poskytne ucelený prehľad o možnostiach digitálnej kancelárie a súčasných trendoch v oblasti tímovej spolupráce.
Na každej časti kurzu budú účastníci vedieť ako pracovať s konkrétnou aplikáciou a ako ju použiť na vylepšenie svojej produktivity. Okrem toho, účastníci budú môcť položiť otázky a konzultovať svoje nápady s ostatnými účastníkmi a inštruktormi kurzu.
Po ukončení kurzu budú účastníci schopní používať digitálne nástroje, ktoré sa používajú v moderných kanceláriách, s cieľom zefektívniť svoju prácu, zlepšiť tímovú spoluprácu a zvýšiť výkonnosť.

Lektori kurzu