Martin Hrnko vyštudoval FEI STU BA v roku 1997 v odbore softvérového inžinierstva.
Má rozsiahlu prax v oblasti vývoja softvérových aplikácií, ako aj projektového riadenia. Cloudové aplikácie využíva pre riadenie chodu spoločností, riadenie projektov, riadenie vzťahov so zákazníkmi, ako aj v osobnom živote.
S platformou Airtable aktívne pracuje viac ako 5 rokov. Venuje sa využívaniu no code a low code platforiem pri realizácii projektov ako aj riadeniu vývoja softvérových aplikácií v rôznych oblastiach.

Lektorove kurzy

Efektívna kancelária a riadenie procesov pomocou Airtable

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí sa zaujímajú o tvorbu a správu databáz a chcú sa naučiť používať Airtable ako efektívny nástroj na digitalizáciu rôznych administratívnych úloh. Kurz je vhodný pre široké spektrum účastníkov, vrátane študentov, zamestnancov, podnikateľov, manažérov a ďalších, ktorí majú záujem a čas zefektívniť svoju prácu pomocou zdieľaného databázového nástroja.

September 2024
1 deň
420 € bez DPH / osoba

Digitálna kancelária (v oblakoch)

Kurz Digitálna kancelária (v oblakoch) je určený pre začiatočníkov, ktorí sa zaujímajú o digitalizáciu bežných kancelárskych procesov s cieľom využiť bežne dostupné cloudové aplikácie. Kurz je vhodný pre široké spektrum účastníkov, vrátane študentov, zamestnancov, podnikateľov, manažérov a ďalších, ktorí majú záujem a čas zefektívniť svoju prácu pomocou voľne dostupných nástrojov.

September 2024
1 deň
420 € bez DPH / osoba

Chat GPT v kancelárii

Kurz Chat GPT v kancelárii je určený pre pracovníkov rôznych typov organizácií a spoločností, ktorí hľadajú spôsoby, ako zvýšiť svoju efektivitu a produktivitu využívaním nástrojov umelej inteligencie.

September 2024
1 deň
490 € bez DPH / osoba

Microsoft Copilot pre Office 365

Kurz Microsoft Copilot pre Microsoft 365 je určený pre pracovníkov rôznych typov organizácií a spoločností, ktorí hľadajú spôsoby, ako zvýšiť svoju efektivitu a produktivitu využívaním nástrojov umelej inteligencie a zároveň v práci využívajú produkty z kancelárskeho balíka Microsoft Office 365.

September 2024
2 dni
1000 € bez DPH / osoba