Kurz

Pokročilé monitorovanie systémovej a sieťovej IT infraštruktúry

Termíny kurzu
Jún 2024
2 dniRozsah kurzu
840 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
560 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
September 2024
2 dniRozsah kurzu
840 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
560 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
Október 2024
2 dniRozsah kurzu
840 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
560 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
November 2024
2 dniRozsah kurzu
840 €Cena kurzu za osobu, bez DPH
560 €Cena kurzu za osobu, pre študentov denneho štúdia
Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Kontaktujte nás
Školenie je zamerané na pokročilé monitorovanie operačných systémov a sieťových zariadení. Cieľom je vytvoriť proaktívny monitoring, ktorý reaguje na dynamické zmeny v infraštruktúre - automatické pridávanie nových zariadení, oprava vzniknutých problémov, eskalácie problémov na členov tímu, atď.
Cieľom školenia je získanie praktických znalostí pre monitorovanie infraštruktúry, až 80% školenia sú praktické úlohy v testovacej infraštruktúre, ktorú behom školenia účastník dostane. Získané znalosti môže využiť v rôznych monitorovacích nástrojoch.
Porovnanie dostupných open-source riešení.
Toto školenie nadväzuje na kurz Úvod do monitorovania systémovej a sieťovej IT infraštruktúry.

Obsah kurzu

1 deň
 • Pokročilá detekcia problémov, prevencia voči ich flapovaniu alarmov
 • Ochrana pred False-Positive a False-Negative
 • Monitorovanie prostredníctvom vlastných skriptov, systémových príkazov a cez SSH
 • Automatická oprava problému na základe definovaných pravidiel
 • Eskalácia problémov
 • Pokročilý HTTP (s) monitoring - JSON, regulárne výrazy
 • Viacúrovňový web monitoring s okrajovými scenármi
 • Vyhodnocovanie problémov na základe niekoľkých podmienok a niekoľkých monitorovaných metrík

2 deň
 • Zabezpečenie monitoringu (https, šifrovanie dát)
 • Distribuovaný monitoring - rozloženie monitoringu na viacero zariadení, príp. do ďalších lokalít
 • Dynamický monitoring
  • Automatické vyhľadávanie nových zariadení a ich automatické pridanie do monitoringu
  • Dynamické grafické zobrazovanie metrík
 • Monitorovanie a reportovanie SLA
 • Monitorovanie infraštruktúry behom plánovanej údržby
 • Optimalizácia a rozšírená konfigurácia systémových prostriedkov pre efektívne fungovanie monitorovania, ladenie výkonu
 • Zálohovanie monitoringu
 • Aktualizácia monitoringu

Školenie prebieha v open-source monitorovacom nástroji Zabbix.

Lektori kurzu